Players List

Name Birth Day
Mateitoga Bogidraumainadave06/06/1984
Yume OHKURODA07/06/1994
YUME OOKURODA07/06/1994
MANA FURUTA11/16/1997
Ayumi Yabuuchi09/12/1996
Megumi Abe04/28/1998
Mizuho Iguchi08/29/1995
Mere yua haviri KAGAWA09/29/2001
Momoko Kadowaki09/30/1994
Sumire Kaneko03/02/2000
Haruka Kawabe02/25/2000
Asuka Kuge09/22/1994
Aoi Kurokawa11/18/1997
Riho Kurogi05/02/1998
Ano Kuwai10/20/1989
Mifuyu Koide12/21/1995
Yuu Satou12/07/1996
Ayaka Suzuki09/30/1989
Youko Suzuki06/23/1993
Ai Tasaka06/11/1992
Noriko Taniguchi09/07/1992
Aika Tarui03/18/1997
Yui Nakazawa10/03/1996
Aya Nakajima08/05/1986
Ai Nakamaru09/07/1993
Chiharu Nakamura04/25/1988
Chiharu NAKAMURA04/25/1988
Iroha Nagata12/21/1998
Yumeno Noda10/25/1997
Padivakalolo Laityelmiyo09/18/1997
Padivakalolo Atezayumi01/01/2000
Mzuki Honma02/26/1995
Mateitoga Bogidraumainadave06/06/1984
Keina Matsui11/30/2000
Kana Mitsugi06/28/1992
Karin Yamasita06/12/1995
Mio Yamanaka10/27/1995
Nozomi Watanabe05/07/1999