Players List

Name Birth Day
Sachiko Katou02/19/2000
Aoi Mimura08/24/1989
Moe Tsukui03/28/2000
Ayano Sakurai04/15/1996
Shiho Ugawa11/02/1997
Hinano Nagura03/22/1997
Wakaba Hara01/06/2000
Kana Murokoshi08/03/2000
Ayumi Yabuuchi09/12/1996
Karin Yamashita06/12/1995
Hikari Kubo10/10/1998
Miho Matsunaga11/27/1992