Starting Lineup

# Name Birth Day
1Daehui Kim12/11/1995
2Ren Nishida12/18/1998
3Hiroto Morita05/27/1998
4Takafumi Aotani05/17/1994
5Sangyong Shim08/30/1998
6Yusu Han12/18/1981
7Jiyoung Lee10/05/1994
8Kento Nakanishi01/04/1993
9Yuya Ohashi11/26/1997
10Daiki Morishima12/30/1993
11Kideung Kang04/28/1998
12Kaito Kimura07/21/1992
13Ryousuke Fukuda02/24/1988
14Sune Kim08/08/2000
15Gisong Nam (Cap)07/28/1998
16Kouhei Kuzuhara12/28/1990
17Teu Kou07/21/2000
18Hibiki Nara02/22/1995
19Songju Kou08/28/1997
20Takahiro Meshino10/02/1995
21Shinya Tokui01/31/1997
22Yousuke Kaji07/20/1989
23Sangjun Oh08/27/1998