Starting Lineup

# Name Birth Day
1Daehui Kim12/11/1995
2Ren Nishida12/18/1998
3Teu Kou07/21/2000
4Takafumi Aotani05/17/1994
5Sangyong Shim08/30/1998
6Noriyuki Kishigami07/07/2001
7Jiyoung Lee10/05/1994
8Kento Nakanishi (Cap)01/04/1993
9Yuya Ohashi11/26/1997
10Daiki Morishima12/30/1993
11Kideung Kang04/28/1998
12Sune Kim08/08/2000
13Ryousuke Fukuda02/24/1988
14Jin Che05/25/1998
15Gisong Nam07/28/1998
16Kouhei Kuzuhara12/28/1990
17Hiroto Morita05/27/1998
18Hibiki Nara02/22/1995
19Takahiro Meshino10/02/1995
20Jisong Lee06/08/1998
21Shinya Tokui01/31/1997
22Kaito Kimura07/21/1992
23Sangjun Oh08/27/1998