Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shinya Muto09/27/1992
2Kai Hirata01/25/1997
3Shinsuke Hiratsuka07/08/1992
4Yuta Iba10/27/1987
5Keisuke Matsuda01/06/1988
6Akiyoshi Kawaguchi12/22/1987
7Kazuki Yamada10/10/1995
8Takatsugu Hisano01/14/2001
9Tetsuya Tsukamoto09/19/1999
10Eita Yotsugi09/07/1997
11Tomooki Omura03/21/2001
12Keisuke Masuda05/02/1988
13Takuma Takahashi08/17/1990
14Kotaro Nakamura (Cap)01/21/1992
15Takuru Marumoto10/24/1991
16Kenichi Hirose03/31/1985
17Masanobu Takahashi12/13/1991
18Yuya Kitagawa03/05/1989
19Naoki Komatani10/21/1988
20Naruki Ozawa04/03/1998
21Hideki Igarashi01/04/1973
22Kento Adachi04/19/1991
23Tomohiro Kubo05/02/1981