Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tsubasa Watanabe07/20/1978
2Shintaro Ishihara12/28/1979
3Yuta Kimura10/20/2000
4Yoshitaka Tsunashima01/20/1986
5Daisuke Kawada06/13/1988
6Akiori Katsu (Cap)07/24/1987
7Shinichirou Inukai09/19/2000
8Souhei Fujiwara01/03/1992
9Hirotomo Fujiwara06/16/1989
10Touma Hayashi09/20/1999
11Yusuke Kodera08/28/1991
12Ken Iwamoto10/21/1994
13Makoto Matsumoto05/27/1994
14Yoshiro Miyamoto06/07/1996
15Shinnosuke Inukai09/07/1995
16Yugo Kawasaki02/01/1997
17Heisho Furuya09/15/2003
18Puiu Ciprian Micu11/07/1978
19Siaosi Moata KalaniuvaluKupu10/04/1989
20Hiroya Toyama01/13/2001
21Takuya Sato06/23/1998