Starting Lineup

# Name Birth Day
1Craig MILLAR10/29/1990
2Kosuke HORIKOSHI06/02/1995
3Shinnosuke KAKINAGA12/19/1991
4James MOORE06/11/1993
5Amato FAKATAVA12/07/1994
6Michael LEITCH (Cap)10/07/1988
7Shota FUKUI09/28/1999
8Faulua MAKISI01/20/1997
9Naoto SAITO08/26/1997
10Rikiya MATSUDA05/03/1994
11Semisi MASIREWA06/09/1992
12Shogo NAKANO06/11/1997
13Dylan RILEY05/02/1997
14Jone NAIKABULA04/12/1994
15Kotaro MATSUSHIMA02/26/1993
16Shota HORIE01/21/1986
17Sione HALASILI10/15/1999
18Jiwon GU07/20/1994
19Jack CORNELSEN10/13/1994
20Kazuki HIMENO07/27/1994
21Yutaka NAGARE09/04/1992
22Jumpei OGURA07/11/1992
23Tomoki OSADA11/25/1999