Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takato Okabe02/19/1995
2Yusuke Niwai10/22/1991
3Kanta Higashionna11/26/1992
4Amanaki Saumaki03/08/1997
5Kobus van Dyk07/06/1994
6Edward Quirk08/28/1991
7Ryota Suginaga06/29/1992
8AMANAKI LELEI MAFI01/11/1990
9Kouki Arai05/14/1993
10Yu Tamura (Cap)01/09/1989
11SP Marais03/16/1989
12Naoya Minamihashi08/10/1989
13Jesse Kriel02/15/1994
14Michael Bond01/27/1987
15Jumpei Ogura07/11/1992
16Shinobu Takashima08/31/1992
17Changho Ahn11/20/1997
18Satoshi Ueda04/08/1989
19Shinichi Tanaka06/08/1994
20Naoto Shimada05/21/1991
21Fumiaki Tanaka01/03/1985
22Ryohei Mitomo12/21/1986
23Hosea Saumaki05/10/1992