Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kabuto Anoku04/19/1993
2Tatsuya Yamaguchi06/18/1996
3Rui Sannomiya08/16/1994
4Jimmy Tupou08/08/1992
5Willem Britz08/31/1988
6Masataka Tsuruya10/18/1990
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Gill Liam06/08/1992
9Greig Laidlaw10/12/1985
10Doga Maeda11/30/1996
11Yongheung Chang11/12/1993
12Shane Gates09/27/1992
13Taiga Ishida10/01/1997
14Kai Ishii08/04/1993
15Sylvian Mahuza07/29/1993
16Sekonaia Pole04/02/1995
17Ken Saito08/22/1996
18syuhei takeuchi12/09/1997
19Shingo Nakashima12/06/1992
20Daisuke Kurihara03/17/1990
21Ryo Tsuruda12/08/1988
22Yuki Ikeda05/21/1995
23Tasuku Koizumi04/19/1989