Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kazuma Nishi08/10/1995
2HINATA TAKEI06/17/1997
3DAIGO SASAGAWA08/03/1997
4Jacob Skeen04/07/1993
5Lotoahea PohivaYamato08/10/1988
6Michael Broadhurst10/30/1986
7Shuhei Matsuhashi (Cap)11/24/1993
8Elliot Dixon09/04/1989
9Toshiya Takahashi10/22/1993
10Isaac Lucas02/11/1999
11Keagen Faria12/10/1994
12Amanaki Lotoahea04/14/1990
13YUTA KURIHARA10/12/1997
14NETANI VAKAYALIA02/25/1998
15Matt McGahan04/21/1993
16Kazuhiro Koike06/10/1992
17Takao Makabe08/20/1992
18Taichi Chiba09/22/1994
19Daymon Leasuasu01/20/1993
20Ben Funnell06/06/1990
21Syota Yamamoto05/09/1990
22Main Taira09/05/2000
23TOMOYA YAMAMURA12/02/1997