Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryo Jinnohara10/30/1994
2Naomichi Tatekawa10/31/1988
3Yuto Sato09/21/1992
4Suguru Hidaka02/15/1990
5Joshua Bekhuis04/26/1986
6Haruki Matsudo01/06/1996
7Koudai Takahashi05/09/1998
8Taiyo Ando08/22/1987
9Kenji Harada10/29/1997
10Garth April07/16/1991
11Naoki Moriya04/07/1991
12Dick Wilson09/02/1996
13Toru Morita01/10/1995
14Tatsuhiro Ozaki (Cap)08/13/1995
15Coenraad VanWyk01/08/1988
16Kunpei Oonishi04/26/1996
17Daiki Shimura09/06/1995
18Kazuki Kanazawa11/20/1997
19Tye Nash05/17/1996
20Takurou Ogawa09/11/1995
21Yoshiki Shigeno10/09/1992
22Takuya Kanemura09/13/1995
23Shingo Asami04/02/1993