Starting Lineup

# Name Birth Day
1Haruhisa Ishikawa07/16/1984
2Masahiro Mochizuki07/08/1999
3Tsuyoshi Iwashita03/06/1972
4Shinichi Noguchi05/10/1989
5Takahiro Kobashigawa12/09/1989
6Masaki Abe12/10/1987
7Yosuke Hirata10/13/1995
8Yasuhide Sakota (Cap)08/07/1990
9Tsuyoshi Nishida02/17/1989
10Ryuki Hata09/17/1985
11Jhon Akiba08/05/1990
12Norihisa Hanyu07/17/1980
13Masanori Takazawa02/28/1996
14Takeshi Ogino01/05/1993
15Naruaki Monta02/15/1994
16Atsushi Yoroi08/22/1970
17Hiromichi Ogawa04/05/1984
18Shion Ichikawa08/15/1998
19Kengo Sugitani07/31/1988
20Yuuki Nogiwa12/07/1999
21Tai Akiyama07/26/1977
22Jinen Sasaki03/27/1993
23Seisuke Matsuoka06/03/1976