Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kensuke Hara10/31/1970
2Toshiyuki Matsumoto10/01/1971
3Tatsuya Kato12/06/1994
4Nobuhiro Totani01/18/1988
5Yuya Murakami05/27/1983
6Yusuke Tanoue08/11/1996
7Masahiro Semba08/01/1987
8Yukito Kinoshita05/23/1995
9Takeshi Nakayama05/11/1986
10Shingo Okamura06/20/1987
11Kenji Aso04/29/1988
12Yusei Yugami (Cap)03/28/1989
13Kazuya Meguro03/09/1990
14Yuki Shimada10/03/2000
15Rei Nishida07/20/1993
16Ryoutaro Inoue04/26/1977
19Kota Hirose03/14/1996
20Yuta Sakaguchi10/15/1995
21Yuta Kikuchi08/07/1996
22Kenichi Shinmura07/25/1977
23Masaki Mabuchi03/03/1981