Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yoshitaka Tsunashima01/20/1986
2Shintaro Ishihara12/28/1979
3Tadashi Deguchi04/05/1983
4Daisuke Kawada06/13/1988
5Kazuma Nishikawa11/12/1998
6Teruyoshi Akiyama (Cap)02/21/1994
7Kouhei Ichioka06/18/1986
8Yu Tsuji10/01/1993
9Hirotomo Fujiwara06/16/1989
10Tomoki Kaneko05/03/1993
11Yusuke Kodera08/28/1991
12Ken Iwamoto10/21/1994
13Masahiko Nagaki02/14/1975
14Akitomo Yabuki12/23/1995
15Shinnosuke Inukai09/07/1995
16Takeshi Ono01/29/1993
20Takahiro Okada08/28/1992
21Hiroshi Omura10/19/1973