Starting Lineup

# Name Birth Day
1YAMADA TAIRA03/31/2004
2YAMAMOTO KENTO11/15/2002
3MITANI YAMATO12/24/2002
4SAKAUE TAIYOH09/25/2000
5WATANABE MASATO02/08/2003
6KATAYAMA KOUZABUROU (Cap)09/11/2001
7TOKURA SHOHEI06/27/2001
8MIYOSHI SOUMA04/04/2002
9MATSUOKA SHUMA03/27/2003
10OHKUBO TENMA03/14/2002
11TAJI SHITARO07/14/2003
12TAMAI HIROTAKA05/14/2003
13NAKAI SEIYA11/20/2002
14YAMASAKI SHU12/18/2003
15MORI SHUNICHI02/27/2002
16YOSHIKAWA JINTA11/18/2002
17SATOU IBUKI01/14/2004
18IWAMOTO CHIHIRO03/30/2004
19OKANO NATSUKI08/26/2002
20NON//
21NON//
22NON//
23NON//
24NON//
25NON//