Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ibuki Kondo04/21/1998
2Keita Kobayashi08/04/1999
3Kotaro Hosoki01/28/2000
4Alexander McRobbie02/14/2000
5Katsuto Kubo11/07/1998
6Ramo Sato (Cap)04/08/1997
7Kento Matsumoto07/11/1998
8Richimond Tongatama07/06/1996
9Takumi Sue03/08/1998
10Kakeru Okumura06/10/1998
11Ren Miyagami05/15/1997
12Lee Seungsin01/13/2001
13Nicholas Mccurran06/13/1996
14Tomoya Kimura04/04/1998
15Kenta Komura12/20/1999
16Shota Okuno01/15/2000
17Shota Takai05/24/2000
18Choi Changhyon04/25/2000
19Hibiki Noda06/07/1998
20Mitieli Tuinakauvadra01/20/1999
21Azuma Doei07/24/1998
22Mikiya Takamoto03/15/2001
23Tsubasa Arai07/14/1997