Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ringo Watanabe08/28/2005
2Aiko Suzuki01/02/2006
3Chiaki Terashima09/21/2005
4Nana Kawasaki01/31/2006
5Hiyori Sakano12/02/2004
6Seika Oohashi (Cap)05/22/2004
7Rie Kitamura10/27/2004
8Niko Cyujou03/09/2005
9Shiki Kawai09/09/2004
10Nagisa Ooga08/04/2005