Starting Lineup

# Name Birth Day
1Koudai Tkemoto10/17/2004
2Soudai Takiguchi09/18/2004
3Ousuke Shiro12/05/2005
4Ryu Uchiyama11/01/2004
5Yuta Ochiai05/17/2005
6Ayato Iino10/17/2004
7Yutaro Yamashita08/29/2004
8Sosuke Someya (Cap)04/14/2004
9Ryousuke Hirasaka11/12/2004
10Kent Iioka08/12/2004
11Souta Ebisawa12/20/2004
12Kouki Abe03/13/2006
13Tuguki Nakamura03/17/2006
14Taishin Kanai12/25/2005
15Ryusei Shimomura10/02/2005
16Hikaru Hosoya04/23/2004
17Reo Turumi12/22/2004
18Tubasa Shimakawa05/14/2005
19Taishi Nagoya03/06/2005
20Kaoru Tanaka05/28/2005
21Souya Wakishima07/02/2005
22Ayumu Kikuchi09/01/2005