Starting Lineup

# Name Birth Day
1Eita tasaki03/17/2006
2Riku Kawano06/14/2005
3Riku Asakura08/15/2005
4Yusei Murakami07/07/2004
5Ryushin Nasu06/24/2005
6Daiki Kodama08/23/2005
7Hyuma Suzuki (Cap)04/05/2004
8Kiyotaka Hikida11/15/2004
9Kouga Kuroki05/12/2004
10Daishi Tanaka10/08/2004
11Aiki Andou12/28/2005
12Taiki Inada07/22/2004
13Kou Umino06/03/2004
14Shuwa Suzuki08/01/2005
15Taichi Kuroki06/22/2005
16Tatsuki Nakatake12/04/2005
17Kenshiro Kuroki03/17/2006