Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kohaku Ebisawa10/27/2004
2Shinjiro Niki (Cap)11/12/2004
3Tetsuro Yoshinaga05/20/2004
4Nikkou Jones10/22/2004
5Gin Fuwa03/09/2005
6Daichi Minowa09/04/2004
7Hirotaka Miyamoto07/18/2004
8Ryoma Nishioka07/22/2005
9Lieto Ito07/30/2004
10Yuto Hayakawa04/02/2004
11Masaaki Morozumi06/07/2004
12Masaya Tomizawa09/23/2004
13Haruto Shimojo01/26/2005
14Yamada Yosuke09/28/2004
15Tsubasa Fujimoto06/04/2004
16Ryo Kawasaki01/29/2005
17Yuta Kabaya06/30/2005
18Riku Yasuda01/17/2006
19Tomoya Takeuchi07/07/2005
20Yuto Nakahama01/16/2006
21Tsubasa Goda07/11/2005
22Ryoma Nakamura04/25/2005