Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kota Kaishi10/07/1994
2Katsuya Okuma12/23/1995
3Kengo Kitagawa08/27/1992
4Yuki Aoki (Cap)02/23/1992
5David Bulbring09/12/1989
6Finau Tupa09/23/1989
7Takeo Suenaga07/31/1994
8Faulua Makisi01/20/1997
9Daisuke Inoue11/16/1989
10Wharenui Hawera05/22/1993
11Ryoma Shirai10/06/1992
12Harumichi Tatekawa12/02/1989
13Sione Teaupa07/09/1992
14Gerhard van den Heever04/13/1989
15Kenichiro Kuwae10/24/1994
16Mitsuhisa Goto04/05/1985
17Kwanyoung Na07/14/1992
18Taiki Koga04/06/1989
19Hobum Kim12/10/1990
20Sione Vatuvei03/14/1983
21Ippei Okada02/16/1994
22Hideto Kondo04/16/1993
23Yuki Shishimoto12/24/1988