Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shuji Saita08/14/1988
2Atsushi Kashimoto02/19/1988
3Tomoaki Ishii08/23/1995
4Michael Stolberg (Cap)03/27/1992
5Isamu Matsuoka05/01/1984
6Takahito Sugahara09/22/1996
7Shohei Nonaka11/17/1995
8Lolo Fakaosilea06/10/1995
9Ryan Louwrens03/12/1991
10Kenji Shomen05/01/1983
11Tatsuma Nanto07/19/1990
12Patrick Stehlin12/15/1992
13Naoki Morita08/05/1986
14Joshua Nohra06/11/1996
15Semisi Masirewa06/09/1992
16Akira Nakamura08/25/1987
17Tomoki Yamaguchi09/28/1994
18Ryosuke Maeda07/02/1989
19Taishi Hori09/03/1991
20Brown Jed03/12/1991
21Takeru Fukui03/29/1990
22Lote Tuqiri11/12/1987
23Coetzee Andries03/01/1990