Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kabuto Anoku04/19/1993
2Ryo Miura11/17/1990
3Rui Sannomiya08/16/1994
4Jimmy Tupou08/08/1992
5Isaac Ross10/27/1984
6Kosuke Yamashita07/07/1988
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Willem Britz08/31/1988
9Atsushi Yumoto05/02/1994
10Jumpei Ogura07/11/1992
11Kai Ishii08/04/1993
12Takuya Ishibashi08/19/1992
13Henry Brackin07/31/1988
14Akihito Yamada07/26/1985
15Yongheung Chang11/12/1993
16Tatsuya Yamaguchi06/18/1996
17Ryutaro Ueda06/27/1990
18Shotaro Hirai04/03/1995
19Ryong Ji Kim08/26/1994
20Masataka Tsuruya10/18/1990
21Ryo Tsuruda12/08/1988
22Yuki Ikeda05/21/1995
23Yuki Ishii02/27/1996