Starting Lineup

# Name Birth Day
1Pekahou Cowan06/02/1986
2Naomichi Tatekawa10/31/1988
3Daiki Shimura09/06/1995
4Suguru Hidaka02/15/1990
5Eiri Nakada11/16/1988
6Tatsushi Ishii02/05/1987
7Kento Yasunaga (Cap)12/28/1993
8Yuutaro Shirako01/10/1993
9Tomohiro Sakurai06/18/1987
10Luke McAaaaalister08/28/1983
11Nicolas Kraska06/17/1989
12Kazuki Ishida01/14/1996
13Dick Wilson09/02/1996
14Ryno Benjamin08/03/1983
15Naoki Moriya04/07/1991
16Yuya Furuta12/20/1995
17Fumiya Mato04/06/1994
18Ryo Jinnohara10/30/1994
19Ryota Sakino02/05/1990
20Taiyo Ando08/22/1987
21Taishi Sakurai02/28/1994
22Hironori Kimura04/02/1991
23Tadanobu Ko09/13/1980