Starting Lineup

# Name Birth Day
1MUTA IMAI10/05/2001
2JUNPEI YOSHIDA08/27/2001
3DAICHI KIMURA05/05/2001
4RYUTO SHIBUYA06/11/2001
5YOSHIKI TANIMOTO04/06/2001
6MUSASHI TOBISAKO02/02/2003
7SHOGO NAKAMURA10/24/2001
8Basso Vitrolanza01/09/2002
9YOU YAMAUCHI02/17/2002
10YOUDAI KOYAMA10/20/2001
11DAIKI KAWABUCHI10/20/2001
12EISUKE KIKUSAKI05/17/2002
13KIICHI TAKAGI12/09/2001
14AIKI INOUE01/12/2002
15RYUTO UEMURA (Cap)09/11/2001
16RYUNOSUKE OKINAGA12/21/2002
17SHINYA TSURUI09/04/2002
18TAKUTO HAMASAKI09/11/2001
19RUKITO HASEGAWA11/15/2001
20TAKUTO SAITOU03/01/2002
21LEON KAISE06/24/2001
22KAI YOSHIOKA06/01/2001
23TAKUYA KISHIRA05/14/2001
24NAGI WAKIMOTO09/17/2002
25SAKAKI MIYAOKA06/20/2002