Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ren Okada04/02/2003
2Atsuhiro Yoshida10/25/2003
3Jun Izu01/23/2004
4Kazuki Shiraishi (Cap)07/08/2003
5Ryoya Shimada04/23/2003
6Aoto Kunihara04/10/2003
7Taito Okamura06/24/2003
8Ryo Kamai07/28/2003
9Masato Oike02/16/2005
10Daisyo Yanai03/20/2004
11Shinnosuke Ishino10/13/2003
12Kai Anazawa05/24/2004
13Taiga Shimizu07/11/2003
14Taichi Obana02/11/2004
15Konosuke Yamaguchi09/01/2003
16Taira Matsuki08/09/2004
17Eita Sakurai04/24/2004
18Towa Otsuki08/04/2003
19Reo Otsuka09/18/2003
20Sasuke Akita01/08/2004
21Aoto Takeuchi10/03/2003
22Hayate Shiroishi05/22/2004