Starting Lineup

# Name Birth Day
1Taishou Inoue04/23/2002
2Motoki Kakita07/15/2003
3Yukei Yoshikawa04/06/2003
4Taishi Mizuno05/05/2003
5Usuda Shuki04/10/2003
6Masaki Sugiyama12/14/2003
7Koki Kitamura08/26/2003
8Kaiki Haruna04/15/2003
9Daigo Yamamoto05/27/2003
10Noeru Kawamura (Cap)04/12/2003
11Keigo Sato04/12/2003
12Kotake Daisuke06/30/2003
13Hikaru Kosaka01/19/2004
14Ryusho Yonei06/25/2003
15Takumi Isai07/29/2003
16Shikyou Nakata11/13/2003
17Haru Yamamoto04/09/2003
18Kouta Nakama09/26/2003
19Kengo Nonaka04/29/2003
20Towa Yamazoe08/07/2003
21Syunichiro Naka07/25/2003
22Tomoki Kusuda06/02/2003