Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ishikawa Haruhisa07/16/1984
2Mochizuki Masahiro07/08/1999
3Matsuda Hikaru08/30/1986
4Noguchi Shinichi (Cap)05/10/1989
5Matsumaru Daiki04/08/1989
6Abe Masaki12/10/1987
7Kobashikawa Takahiro12/09/1989
8Sakoda Yasuhide08/07/1990
9Nishida Tsuyoshi02/17/1989
10Hanyuu Norihisa07/17/1980
11Niwa Akihiro04/13/1985
12Takazawa Masanori02/26/1996
13Morita Kokoro05/19/1993
14Akiba John08/05/1990
15Ogino Takeshi01/05/1993
16Iwashita Tsuyoshi03/06/1972
17Ogawa Hiromichi04/05/1984
18Ido Monta04/05/1981
19Kodera Kenjiro10/08/1991
20Hishikawa Ryosuke06/24/1996
21Akiyama Tai07/26/1977
22Sano Daisuke05/21/1972
23Kawasaki Toru08/27/1979