Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kai Kusahana11/27/1993
2Teppei Kamiya05/06/1992
3Yuki Shibata02/26/1995
4Shinya Matsubuchi02/03/1987
5Takashi Kondo08/02/1984
6Ryotarou Izumi04/10/1993
7Ryusuke Matsukawa03/14/1988
8Natsuki Okamoto08/27/1984
9Naoki Inaba (Cap)10/10/1984
10Ryosuke Suzuki05/23/1993
11Takeo Oketani05/19/1993
12Genta Shinmura01/19/1992
13Torai Asai01/25/1992
14Emon Saito10/16/1984
15Ryo Suzuki04/03/1993
16Mitsuhiro Irimichi01/27/1991
17Kazuki Himoro10/11/1984
18Takato Tateyama10/08/1992
19Haruki Tanahashi05/15/1994
20Hirotaka Nakajima10/16/1998
21Nozomu Konda12/03/1993
22Naoya Kondo03/15/1993
23Hiroto Mouri03/26/1991