Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yuki Manabe12/29/1989
2Yasuzo Tomiya07/01/1992
3Atsushi Nishioka07/23/1994
4Fumiya Fujikawa03/23/1988
5Kazuma Takahashi06/28/1989
6Satoshi Nakagawa (Cap)03/22/1990
7Ken Chono03/17/1989
8Yoshio Tomogane09/26/1987
9Tatsuya Onishi01/22/1993
10Akihisa Maekawa09/22/1988
11Kyosuke Ihara02/04/1993
12Yushi Imamura07/10/1988
13Syota Yokouchi02/01/1986
14Yoshiharu Miyoshi12/09/1976
15Takuma Ito12/30/1987
16Yosuke Maetani01/16/1989
17Gun Kaji06/15/1992
18Kazushi Kondo08/14/1983
19Kota Tsurui12/06/1994
20Kai Miyazaki10/27/1995