Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shota Takizawa09/03/1992
2Akito Fujinami08/31/1995
3Miwasuke Go04/12/1994
4David Milo09/29/1984
5Yoji Akiyama04/26/1990
6Hiroto Kawasaki (Cap)07/05/1991
7Kosuke Hattori06/04/1993
8Ryo Furuta09/29/1995
9Kenta Yamaji08/09/1989
10Kenta Kutsuna09/13/1994
11Kanta Omata11/02/1994
12Jiyoon Ku05/02/1992
13Masaki Fujisaki01/18/1995
14Chris Kuridrani12/12/1991
15Yuta Nakarai03/04/1993
16Akito Kawamata09/02/1992
17Hayato Akahira09/29/1995
18Niukapu Taufa10/12/1993
19Ryota Kobayashi06/11/1991
20Tomasi Soqeta08/16/1983
21Ryota Kayama04/06/1991
22Daisuke Konishi09/29/1983
23Kanta Watanabe03/01/1996