Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryutaro Ueda06/27/1990
2Alekisio Mafi11/07/1996
3Rui Sannomiya08/16/1994
4Robert Kruger04/28/1988
5Isaac Ross10/27/1984
6Willem Britz08/31/1988
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
9Atsushi Yumoto05/02/1994
10Garth April07/16/1991
11Kai Ishii08/04/1993
12Luteru Elric Laulala05/30/1995
13Brackin Karauria-Henry07/31/1988
14Kazushi Hano06/21/1991
15Jumpei Ogura07/11/1992
16Ryo Miura11/17/1990
17Naoyuki Narayama02/26/1990
18Shotaro Hirai04/03/1995
19Shingo Nakashima12/06/1992
20Masataka Tsuruya10/18/1990
21Ryo Tsuruda12/08/1988
22Takuya Ishibashi08/19/1992
23Yuki Ishii02/27/1996