Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sunao Takizawa09/30/1986
2Yosuke Usui07/22/1985
3Takahiro Doi08/22/1986
4Ryunosuke Yamada10/12/1991
5Sam Jeffries05/20/1992
6Scott Higginbotham09/05/1986
7Taro Kenjo01/09/1986
8George Risale01/22/1993
9Daiki Nakajima03/25/1996
10Yosuke Morita (Cap)01/05/1989
11Shindo Kamaike10/23/1986
12Amanaki Savieti03/13/1996
13Maritino Nemani05/25/1991
14Yuki Miyamae08/03/1990
15Koichi Matsuura08/03/1993
16Shin Kawamura08/06/1987
17Kento Imura04/30/1994
18Takumi Adachi04/12/1995
19Taku Hirosawa09/10/1986
20Yoshiya Hosoda08/05/1987
21Tomonori Kimura10/23/1992
22Yosuke yokoyama04/14/1995
23Ryuta Iiyama08/03/1994