Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hayato Akahira09/29/1995
2Goki Amano03/20/1987
3Miwasuke Go04/12/1994
4Tetuhi Roberts07/06/1994
5Yoji Akiyama04/26/1990
6Hiroto Kawasaki (Cap)07/05/1991
7Kosuke Hattori06/04/1993
8Pasuka Mapakaitolo04/27/1980
9Kenta Yamaji08/09/1989
10Kenta Kutsuna09/13/1994
11Kanta Omata11/02/1994
12Jiyoon Ku05/02/1992
13Kaito Morikawa05/27/1988
14Chris Kuridrani12/12/1991
15Yuta Nakarai03/04/1993
16Akito Fujinami08/31/1995
17Syouri Koshida12/28/1993
18Niukapu Taufa10/12/1993
19Atsushi Tsukamoto12/12/1986
20Ryo Furuta09/29/1995
21Nobutaka Ubukata03/28/1988
22Daisuke Konishi09/29/1983
23Kanta Watanabe03/01/1996