Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kosuke Horikoshi06/02/1995
2Shunta Nakamura02/28/1994
3Shinnosuke Kakinaga12/19/1991
4Joe Wheeler10/20/1987
5Shinya Makabe03/26/1987
6Hendrik Tui12/13/1987
7Masakatsu Nishikawa05/18/1987
8Sean McMahon06/18/1994
9Yutaka Nagare (Cap)09/04/1992
10Matt Giteau09/29/1982
11Seiya Ozaki07/11/1995
12Yusuke Kajimura09/13/1995
13Daishi Murata05/29/1988
14Narita Shuhei12/11/1994
15Kotaro Matsushima02/26/1993
16Takuya Kitade09/14/1992
17Yukio Morikawa02/06/1993
18Semise Talakai09/04/1991
19Iino Koji10/12/1994
20Chris Alcock06/24/1988
21Matt Lucas01/29/1992
22Tamura Hikaru09/12/1993
23Kenta Tsukamoto08/02/1990