Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yuichi Hisadomi08/11/1978
2Takeshi Kizu07/15/1988
3Pauliasi Manu12/23/1987
4Tsuyoshi Murata (Cap)12/15/1988
5Liaki Moli01/04/1990
6Ash Parker11/01/1988
7Takamichi Sasaki10/30/1983
8Ryosuke Chifu03/02/1989
9Norifumi Hashimoto01/24/1996
10Shigenori Someyama09/05/1990
11Syogo Shinoda01/24/1991
12Augustine Pulu01/04/1990
13Syo kataoka12/30/1987
14Kazuto Ozawa11/05/1991
15Gillies Kaka05/28/1990
16Yuki Go09/26/1989
17Masakazu Nagano05/17/1987
18Reo Murakami07/29/1990
19Yuta Kasahara09/30/1984
20Akihiro Fujita07/31/1990
21Kakeru Yamamichi05/19/1990
22Yasuki Hayashi04/26/1985
23Rene Ranger09/30/1986