Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takao Makabe08/20/1992
2Kan Yoshino11/16/1990
3Soutarou Okawa10/25/1991
4Jacob Skeen04/07/1993
5Lotoahea PohivaYamato08/10/1988
6Elliot Dixon09/04/1989
7Shuhei Matsuhashi11/24/1993
8Colin Bourke10/15/1984
9Toshiya Takahashi10/22/1993
10Robbie Robinson08/22/1989
11Amanaki Lotoahea04/14/1990
12Daisuke Hamano (Cap)01/06/1994
13Aki Makita02/21/1992
14Masaki Watanabe09/07/1989
15Bryce Hegarty08/28/1992
16Kazuhiro Koike06/10/1992
17Kenta Tsujii10/17/1989
18Taichi Chiba09/22/1994
19Daiki Yanagawa02/19/1989
20Daisuke Musya05/18/1990
21Masatoshi Nakamura01/24/1989
22Tim Bateman06/03/1987
23Yusuke Matsumoto06/06/1991