Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yukio Morikawa02/06/1993
2Takuya Kitade09/14/1992
3Shinnosuke Kakinaga12/19/1991
4Joe Wheeler10/20/1987
5Shinya Makabe03/26/1987
6Iino Koji10/12/1994
7Chris Alcock06/24/1988
8Sean McMahon06/18/1994
9Yutaka Nagare (Cap)09/04/1992
10Matt Giteau09/29/1982
11Seiya Ozaki07/11/1995
12Yusuke Kajimura09/13/1995
13Daishi Murata05/29/1988
14Takaaki Nakazuru10/24/1990
15Kotaro Matsushima02/26/1993
16Shunta Nakamura02/28/1994
17Kosuke Horikoshi06/02/1995
18Semise Talakai09/04/1991
19Masakatsu Nishikawa05/18/1987
20Hendrik Tui12/13/1987
21Matt Lucas01/29/1992
22Tamura Hikaru09/12/1993
23Ryoto Nakamura06/03/1991