Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yuui Matsubara05/24/2003
2Asahi Tanaka09/22/2004
3Raito Shinagawa05/04/2003
4Riku Takamura04/25/2003
5Ryusei Yamaguchi (Cap)09/15/2003
6Yusei Takahashi09/10/2003
7Kanta Nomura11/12/2003
8Rei Ogawara12/13/2003
9Kousei Matsukuma06/23/2004
10Haruto Furukawa11/07/2003
11Ryosuke Yamada06/21/2003
12Kouyo Kawachi06/18/2003
13Rio Ishikawa06/13/2004
14Rei Takiguchi09/15/2003
15Aoi Ishido10/02/2003
16Ryuga Yamamoto07/06/2004
17Haruyuki Tanaka07/12/2004
18Kaima Shimizu03/31/2005
19Yuma Kasahara06/16/2004
20Riku Tanaka08/07/2004
21Genta Gamou01/20/2005
22Yudai Miyoshi07/02/2003