Starting Lineup

# Name Birth Day
1Haruhiko Nakata04/23/2004
2Goshi Kimura03/14/2004
3Yo Shimizu10/05/2004
4Taishiro Fushii11/20/2004
5Hodaka Onaka06/30/2003
6Yudai Tsuchitani08/17/2004
7Kazuki Tachikawa (Cap)08/06/2003
8Hokuto Nakamori04/30/2003
9Ken Michigami10/27/2003
10Komei Maeda12/02/2004
11Motoo Yamada09/11/2003
12ShinyaSakai05/27/2004
13Haruki Miyasaka02/27/2004
14Yuta Iwami02/25/2005
15Yo Kubota03/26/2005
16Kaito Koga12/29/2004
17Ryota Takasaki04/30/2004
18Isamu Nishida02/22/2005
19Naruki Sonnyu06/15/2004
20Masaya Tanaka02/26/2005
21Yusuke Kitaura07/30/2004
22Kosei Mitsuuchi05/05/2004