Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kabuto Anoku04/19/1993
2Alekisio Mafi11/07/1996
3Shotaro Hirai04/03/1995
4Robert Kruger04/28/1988
5Ryong Ji Kim08/26/1994
6Shoma Makinouchi11/05/1994
7Masataka Tsuruya (Cap)10/18/1990
8Kosuke Yamashita07/07/1988
9Atsushi Yumoto05/02/1994
10Luteru Elric Laulala05/30/1995
11Yuki Ishii02/27/1996
12Takuya Ishibashi08/19/1992
13Shane Gates09/27/1992
14Kazushi Hano06/21/1991
15Brackin Karauria-Henry07/31/1988
16Ryo Miura11/17/1990
17Ryutaro Ueda06/27/1990
18Murphy Leilua12/02/1988
19Isaac Ross10/27/1984
20Shokei Kin10/03/1991
21Ryo Tsuruda12/08/1988
22Yuya Mizoguchi11/03/1989
23Yuki Ikeda05/21/1995