Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yuki Uchida07/23/1991
2Kohei Yoshida12/29/1989
3Tatsuya Kakimoto04/18/1995
4Reniel Hugo07/19/1990
5Toshizumi Kitagawa02/07/1981
6Jannes Kirsten12/01/1993
7Joji Sato08/03/1993
8Fetuani Lautaimi10/21/1992
9Kota Iwamura (Cap)12/07/1993
10Ryota Kabashima11/18/1990
11Taiki Masuda06/07/1990
12Clinton Swart09/06/1992
13Vatiliai Tuidraki01/04/1995
14Masakatsu Hikosaka01/18/1991
15Kimu Jonon05/20/1995
16Tomoharu Kawanishi09/25/1987
17Kohei Asahori02/03/1994
18Yoto Ioki12/20/1992
19Mitsuru Furukawa07/09/1995
20Taufa Olive06/05/1991
21Takehito Namekawa01/01/1990
22Yoshizumi Takeda04/29/1991
23Yuta Haruyama06/01/1990