Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kazushi Nakamura06/07/1994
2Hikaru Kuzure09/09/1991
3Kenichi Hirose03/31/1985
4Takehiro Kimura11/11/1992
5Toshiyuki Syouji07/24/1991
6nishimura takehiro09/23/1991
7Junya Lee12/27/1993
8Nili Latu (Cap)02/19/1982
9Koutaro Furukawa12/25/1994
10Kakeru Yamamichi05/19/1990
11Syogo Shinoda01/24/1991
12Ryoya Sakamoto01/21/1993
13Kuniya Sonoki06/10/1994
14Shohei Ozawa07/29/1989
15Takafumi Kawano10/21/1984
16Yuki Go09/26/1989
17Clinton Malolua09/17/1999
18Kim KWANGSIK11/08/1985
19Joel Everson03/09/1990
20Richard Skelton02/24/1995
21Taiki Kurogi01/18/1994
22Yasuki Hayashi04/26/1985
23Naoya Toyoshima02/28/1995