Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takumi Fujii09/02/1995
2Akito Fujinami08/31/1995
3Takashi Tanaka09/22/1984
4Josh Bekhuis04/26/1986
5RG Snyman01/29/1995
6David Milo09/29/1984
7Ryota Kobayashi (Cap)06/11/1991
8Pasuka Mapakaitolo04/27/1980
9Hisayoshi Ito04/12/1993
10Baden Kerr06/09/1989
11Kanta Omata11/02/1994
12Shaun Treeby01/26/1989
13Kaito Morikawa05/27/1988
14Chris Kuridrani12/12/1991
15Lomano Lava Lemeki01/20/1989
16Yoki Takeuchi02/23/1991
17Shota Takizawa09/03/1992
18Miwasuke Go04/12/1994
19Deon Stegmann03/22/1986
20Tomasi Soqeta08/16/1983
21Kenta Yamaji08/09/1989
22Kenta Kutsuna09/13/1994
23Yuta Nakarai03/04/1993