Starting Lineup

# Name Birth Day
1Elone Takitaki04/07/1985
2Mitsumasa Harayama04/06/1993
3Genki Tokushige08/27/1990
4Naoto Osajima05/23/1991
5Mark Abbott02/20/1990
6JOSEPH TUPE03/14/1991
7Yusaku Kuwazuru10/23/1985
8Masakazu Toyota05/15/1986
9HISANORI MIMATA09/07/1995
10Hollinshead Daniel06/07/1995
11YOSHITSUMI SHIMORA11/12/1993
12Tupou William07/20/1990
13Timothy Lafaele (Cap)08/19/1991
14Taichi Yoshizawa07/18/1991
15JAMES MARSHALL02/05/1990
16ATSURO NAKAMURA04/11/1994
17Daisuke Yamashita01/19/1983
18Masahiro Hibino06/20/1992
19JOHAN BARDOUL06/16/1987
20Hideaki Suzuki03/04/1993
21Shota Egashira03/19/1991
22Yoji Yamamoto01/17/1992
23Kouhei Ishigaki06/25/1993