Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shogo Miura06/08/1995
2Yoshikatsu Hikosaka01/18/1991
3Yoto Ioki12/20/1992
4Reniel Hugo07/19/1990
5Jason Jenkins12/02/1995
6Shneil Singh02/02/1997
7Taufa Olive06/05/1991
8Kyo Yoshida06/30/1995
9Kaito Shigeno (Cap)11/21/1990
10Lionel Cronje04/25/1989
11Henry Jamie03/11/1990
12Male Sau10/13/1987
13Yates Steven07/26/1983
14Yuki Okada07/13/1995
15Gio Aplon10/06/1982
16Kohei Yoshida12/29/1989
17Yuki Uchida07/23/1991
18Yusuke Kizu12/02/1995
19Carl Wegner02/07/1991
20Joji Sato08/03/1993
21Kota Iwamura12/07/1993
22Ryota Kabashima11/18/1990
23Seiyu Kohara08/28/1992