Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yuichi Hisadomi08/11/1978
2Mitsuru Hirokawa07/20/1985
3Reo Murakami07/29/1990
4Yuta Kasahara09/30/1984
5Liaki Moli01/04/1990
6Ash Parker11/01/1988
7Tsuyoshi Murata (Cap)12/15/1988
8Nili Latu02/19/1982
9Norifumi Hashimoto01/24/1996
10Hayden Cripps10/30/1990
11Kazuto Ozawa11/05/1991
12Augustine Pulu01/04/1990
13Yuta Matsui03/07/1992
14Yeonsik Jeong05/08/1993
15Shinji Nakazono01/11/1986
16Yuki Go09/26/1989
17Kazushi Nakamura06/07/1994
18Kenichi Hirose03/31/1985
19Nobuyoshi Arai07/13/1989
20Ryosuke Chifu03/02/1989
21Shigenori Someyama09/05/1990
22Masayoshi Takezawa05/05/1995
23Gillies Kaka05/28/1990