Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tomohiro Tanaka10/24/1991
2Mitsumasa Harayama04/06/1993
3YUICHIRO HOSONO12/03/1993
4Naoto Osajima05/23/1991
5JOHAN BARDOUL06/16/1987
6JOSEPH TUPE03/14/1991
7Yusaku Kuwazuru10/23/1985
8HIROKI HANADA07/15/1994
9HISANORI MIMATA09/07/1995
10Hollinshead Daniel06/07/1995
11YOSHITSUMI SHIMORA11/12/1993
12Tupou William07/20/1990
13Timothy Lafaele (Cap)08/19/1991
14Taichi Yoshizawa07/18/1991
15JAMES MARSHALL02/05/1990
16ATSURO NAKAMURA04/11/1994
17Elone Takitaki04/07/1985
18Masahiro Hibino06/20/1992
19Mark Abbott02/20/1990
20Kota Yamashita01/26/1990
21Shota Egashira03/19/1991
22Yoji Yamamoto01/17/1992
23Kouhei Ishigaki06/25/1993