Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takahiro Sugiura (Cap)10/04/1983
2Kyungmun Wang09/12/1991
3Hencus Van Wyk03/02/1992
4Ryuichiro Fukutsubo08/16/1988
5Kazuki Kato12/07/1994
6James Moore06/11/1993
7Dan Pryor04/14/1988
8Sam Chongkit03/02/1995
9Kohei Hamazato05/25/1988
10Tatsuya Fukuzaki02/12/1994
11Binjamin Ray Yagi03/05/1988
12Jason Emery09/21/1993
13Keito Moribayashi01/27/1995
14Andrew Everingham01/29/1987
15Chikara Morita10/05/1995
16Yasunori Hoshimoto10/24/1989
17Shun Sasaki03/06/1989
18Dongwon Shin12/12/1986
19Satoshi Tsuruoka07/28/1990
20Michi Kanado07/15/1992
21Tasuku Kinjou09/11/1992
22Sooyoung Wang05/11/1993
23Hiroki Yamada05/17/1996