Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yukio Morikawa02/06/1993
2Takuya Kitade09/14/1992
3Semise Talakai09/04/1991
4Joe Wheeler10/20/1987
5Shinya Makabe03/26/1987
6Hendrik Tui12/13/1987
7Masakatsu Nishikawa05/18/1987
8Jordan Smiler06/19/1985
9Yutaka Nagare (Cap)09/04/1992
10Matt Giteau09/29/1982
11Kenta Tsukamoto08/02/1990
12Ryoto Nakamura06/03/1991
13Daishi Murata05/29/1988
14Seiya Ozaki07/11/1995
15Kotaro Matsushima02/26/1993
16Shunta Nakamura02/28/1994
17Tateo Kanai11/05/1984
18Kensuke Hatakeyama08/02/1985
19Iino Koji10/12/1994
20Naoki Ozawa10/08/1988
21Matt Lucas01/29/1992
22Tamura Hikaru09/12/1993
23Takaaki Nakazuru10/24/1990